Водата притежава удивителна привлекателност за хората. Досегът с нея, присъствието й успокоява, облагородява и одухотворява. Според древните духовни изкуства, най-добре е, когато водата е течаща, в движение, с проблясващи струи, издаваща характерния си, познат и любим на всеки, звук. Затова ние се се отнасяме с особено внимание към изграждането на водни обекти (декоративни водоеми – езера, реки, водопади, каскади), подходящото им декориране с камъни, баластра и особено растителност, както и към проектирането и инсталирането на оборудване за декоративни водни обекти – помпи, филтри и т.н.